Biografije

 

dr Jasna Mihailović

Predsednik Saveza

Biografija

dr Đerđi Šarić

Predsednik Društva u Somboru, Podpredsednik Saveza

Biografija

Prof. dr Jasna Mihailović

Sekretar Saveza

Biografija

Dušan Bunović

Stručnjak za ljudske resurse

Biografija

Nasta Janković

Pravnik

Biografija

Prof. dr Rajko Jović

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Biografija

Prof. dr Milan Breberina

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji

Biografija

Prof. dr Zoran Radovanović

Vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Biografija

Prof. dr Mladen Prvulović

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji

Biografija

Doc dr Nataša Prvulović Bunović

Docent Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Biografija

Vesna Imbronjev

Master strukovna medicinska sestra

Biografija

Prof. dr Tubić Aleksandra

Hemičar

Biografija

dr Milica Živaljević

Ginekolog

Biografija

dr Milka Velisavljev Pomoriški

 Biografija