Najavljujemo novu videokonferenciju u organizaciji NALOR ( drugu u 2022.) sa ciljem  da poboljšamo kvalitet života osoba sa malignom bolesti.

Videokonferencija će se održati u petak 18.3.2022. u 19.00  časova,

 (uoči Nacionalnog dana protiv raka dojke kojeg obeležavamo 20.marta )

Tema: Savremene  metode pregleda i biopsija dojki – prednosti i ograničenja

Predavač:  Doc. dr Nataša Prvulović Bunović, specijalista radiologije, sub. spec. onkologije načelnica centra za imidžing dijagnostiku dojke, Instituta za onkologiju Vojvodine i član

Radno telo za saradnju sa zdravstvenom službom u sprovođenju skrininga, Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka

LINK NA BIOGRAFIJU Doc. dr Nataša Prvulović Bunović – https://www.vojvodina-cancer.org.rs/docent-dr-natasa-prvulovic-bunovic/

Domaćini videokonferencije:

moderator Prim dr Đerđi Šarić, saradnik u organizaciji Prof. dr Tamara Klikovac

Zatražite link na – somborcancer@gmail.com 

Link za učešće na videokonferenicji dobićete 17.3.2022 uveče. 

Pripremite svoja pitanja, obavestite i druge potencijalne učesnike videokonferencije kojima možete proslediti link. Za učešće je potrebna ZOOM aplikacija instalirana na mobilnom telefonu ili računaru, i da se prijavite za uključenje oko pet minuta pre konferencije.