Prof. dr Nataša Prvulović Bunović, doc. dr Ivana Kolarov Bjelobrk, spec. internista onkolog i dr Aleksandar Plzak spec. hirurgije – Tribina o prevenciji karcinoma dojke. Beočin. 22.04.2024.

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, u petak, 22.03.2024. održana je tribina u Kulturnom centru opštine Beočin, “Zajedno u borbi protiv raka dojke”.

O načinima prevencije ranog otkrivanja i borbe protiv kancera govorili su:

Prof. dr Nataša Prvulović Bunović, spec radiologije, sub.spec onkologije

dr Aleksandar Plzak spec. hirurgije

doc. dr Ivana Kolarov Bjelobrk, spec. internista onkolog

Tribinu je zaključila dr Ivana Kolarov Bjelobrk, rečima da je svaka maligna bolest izlečiva ukoliko je otkrivena u ranom stadijumu.

Šta je mamografija?

Mamografija je rendgensko snimanje dojki. Dobijen snimak je mamogram. To je najsenzitivnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje karcinoma dojke. Mamografijom se može uočiti tumor dok je u početnom, preinvazivnom stadijumu, milimetarske veličine i ne može se napipati.Postoje dve vrste pregleda: dijagnostička i skrining mamografija. Dijagnostičku mamografiju izvodimo kod žena koje imaju bilo kakve tegobe (bol, žiganje, napetost) ili objektivne promene u dojci (čvor koji se može napipati, iscedak iz bradavice, crvenilo ili zadebljanje kože, prisutan čvor u pazuhu).

Skrining mamografija vrši se kod žena koje nemaju subjektivnih smetnji niti objektivnih promena u dojkama. Cilj ovog pregleda je pronalaženje diskretnih i početnih znakova karcinoma dojke.

Prema preporuci Ministarstva zdravlja Republike Srbije, skrining mamografiju treba vršiti između 45. i 69. godine života jednom u dve godine.

Kako se mamografija izvodi?

Uvek se pregledaju obe dojke u dve različite ravni snimanja. Rendgen tehničarka postavlja dojke između dve ploče aparata koje se pažljivo pomeraju i vrše pritisak na tkivo. Cilj kompresije tkiva dojke je dobijanje kvalitetnog snimka, izbegavaju se “greške” zbog pomeranja, a ujedno se smanjuje doza primljenog zračenja.

Samo snimanje dojki traje par minuta. Mamografija koristi jonizujuće (X zračenje). Doze zračenja koju dojke prime prilikom mamografije su na nivou kosmičkog zračenja koje se apsorbuje prilikom višečasovne vožnje avionom.

Brojna istraživanja pokazuju da je korist koju žena ima od ovog pregleda višestruka, a eventualne posledice od primljenog zračenja minimalne.

Ukoliko se pregled vrši pravilno, na kvalitetnom aparatu i ne ponavlja se bespotrebno, tada je rizik od zračenja praktično zanemarljiv.Nema posebne pripreme za ovaj pregled. Savetuje se redovno održavanje higijene i uklanjanje dlačica iz pazušne regije pre odlaska na pregled.

Ne treba koristiti dezodorans, kreme, losione ili talk pred dolazak na pregled pošto mogu stvoriti razne “artefakte” na dobijenom snimku dojki i imitirati postojanje patološke promene. Pre početka snimanja obavezno rendgen tehničarki skrenite pažnju na tegobu koju imate, kao i na određene promene na koži, te i na implantate ako ih imate.

Uvek se pregledaju obe dojke u dve različite ravni snimanja. Rendgen tehničar postavlja dojke između dve ploče aparata koje se pažljivo pomeraju i vrše pritisak na tkivo.

Cilj kompresije tkiva dojke je dobijanje kvalitetnog snimka, izbegavaju se “greške” zbog pomeranja, a ujedno se smanjuje doza primljenog zračenja.

Koliko često da se radi mamografija?

Ukoliko imate bilo kakvih tegoba sa dojkama ODMAH zakažiti pregled. Zavisno od vaših tegoba i godina, radiolog obavlja ultrazvučni ili mamografski pregled.

Može li ultrazvuk zameniti mamografiju?

Ultrazvuk je vredna dijagnostička metoda za pregled dojki, a njegova uloga je da dopuni mamografski pregled. Radiologu služi da bliže okarakteriše prirodu promena uočenih na mamografiji, kao i da pomogne u izvodjenju punkcije ili biopsije dojki. Valja znati da ultrazvuk i ne može zameniti mamografiju u detekciji ranih karcinoma dojke. Ultrazvuk je neškodljiva metoda, može se više puta ponavljati, primarno se izvodi u devojčica, devojaka, trudnica, dojilja ili u sklopu pripreme za vantelesnu oplodnju.

Metodu inicijalno vršimo kod izrazito bolnih dojki, nakon povreda ili u stanjima upale dojki.

Ukoliko mamografija pokaže uredan nalaz, a žalite se na uvećan čvor u pazušnoj jami, tada će ultrazvučni pregled biti sastavni deo pregleda dojki.

Da li je radijacija štetna?

Mamografija koristi jonizujuće (X zračenje). Doze zračenja koju dojke prime prilikom mamografije su na nivou kosmičkog zračenja koje se apsorbuje prilikom višečasovne vožnje avionom. Brojna istraživanja po-kazuju da je korist koju žena ima od ovog pregleda višestruka, a eventualne posledice od primljenog zračenja minimalne.

Ukoliko se pregled vrši pravilno, na kvalitetnom aparatu i ne ponavlja se bespotrebno, tada je rizik od zračenja praktično zanemarljiv.

Kako da se pripremim za pregled?

Nema posebne pripreme za ovaj pregled. Savetuje se redovno održavanje higijene i uklanjanje dlačica iz pazušne regije pre odlaska na pregled. Ne treba koristiti dezodorans, kreme, losione ili talk pred dolazak na pregled pošto mogu stvoriti razne “artefakte” na dobijenom snimku dojki i imitirati postojanje patološke promene.

Pre početka snimanja obavezno rendgen tehničaru skrenite pažnju na tegobu koju imate, kao i na određene promene na koži, te i na implantate ako ih imate.

Šta mamografija može pokazati?

Mamografija može pokazati kalcifikate koji su deo benignog ili malignog procesa. Radiolog se mora izjasniti o njihovom izgledu i ukoliko ima i najmanji stepen sumnje da mogu biti deo nekog zloćudnog procesa uputiće vas na njihovu biopsiju. Mamografijom se mogu uočiti različite senke, zone asimetrije tkiva, poremećaji u strukturi dojke, kao i prisustvo uvećanih limfnih čvorova u pazušnoj jami.

Nije svaka promena u dojci rak. Nema mesta panici dok se ne uradi sva potrebna dijagnostika, uključujući i biopsiju.