INTERNATIONAL CONGRESS ON NUCLEAR MEDICINE, MOLECULAR IMAGING AND MOLECULAR THERAPY:
FROM IMAGE TO DIAGNOSIS & TREATMENT
NOVI SAD 19-20 APRIL, 2024

Kongres je organizovan od strane medicinskog fakulteta u Novom Sadu I Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. Rana registracija u iznosu od 120 EUR traje do 1.februara 2024. godine a uključuje kongresni material (bedž, torbu, program i knjigu abstrakata), kafe pauze, ručak i svečanu večeru u petak. Jednodnevna registracija za petak iznosi 60 EUR (ukjučuje kongresni material –bedž, program i knjigu abstrakata), kafe pauze, ručak i svečanu večeru; Jednodnevna registracija za subotu iznosi 40 EUR i ukjučuje samo kongresni material (bedž, program i knjigu abstrakata); Kasna registracija nakon 1. Februara iznosi 150 EUR, a registracija na dan kongresa iznosi 200 EUR. Kotizacije su oslobođeni specijalizanti iz nuklearne medicine i penzioneri nuklearne medicine.

Abstrakti od 250 reči na engleskom jeziku sa 3 ključne reči treba da se pošalju do 15.januara 2024.godine na mejl to jasnam61@gmail.com. Prihvaćeni abstrakti biće štampani u knjizi abstrakata. Zvaničan jezik kongresa je engleski, a kongres će biti akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije.

Kotizacije I rezervacije hotela zainteresovani mogu da urade preko agencije Panacomp, Bulevar Cara Lazara 96, 21000 Novi Sad, phone:+381 21466075, +381 21466076; e-mail: mice@panacomp.net

Sesije:
Basic Nuclear Medicine
Thyroid & Parathyroid Diseases
Cardiopulmonary Diseases
NET and Prostate Cancer
Breast and Prostate Cancer
Oral Presentations
Poster Presentations

Strani predavači
Thomas Beyer, Austria Raluca Mititelu, Romania Irene Virgolini, Austria Anca Avram, USA
Amela Begić, B&H Shankar Vallabhajosula, USA
Belkisa Izic, B&H Tamara Geliashvilli, Russian Federation
Rosi Krasteva, Bulgaria Viacheslav Sukhov, Russian Federation Ana Ugrinska, North Macedonia Pavel Krzhivitskiy, Russian Federation
Partha Choudhury, India Valerii Krylov, Russian Federation
Katarina Nikoletic, Norway Mboyo-di-Tamba Vangu, South Africa
Aljoša Stankovic, Republic of Srpska,B&H Sabina Dizdarevic, UK
Predavači iz Srbije
Slobodanka Beatovic Natasa Prvulovic Bunovic
Filip Veličković Jasna Mihailovic
Vlada Vukomanovic Olivera Ivanov
Radmila Zeravica Marina Popović Krneta
Branislava Ilincic

Naučni odbor
Prof. Stanley Goldsmith – Profesor Emeritus, New York-Presbyterian Hospital-NY Weill Cornell Medical Center, Nuclear Medicine, New York City, USA Prof. Leonard Freeman – Profesor Emeritus, Montefiore Medical Center, Albert Einstein College of Medicine, New York City, USA Prof. Douglas Van Nostrand – Georgetown University School of Medicine, Washington, USA
Prof. Lisa Bodei – Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York City, USA
Prof. Sonya Sergieva – Sofia Cancer Center Sofia, Department of Nuclear Medicine, Sofia, Bulgaria
Prof. Vladimir Obradović – Predsednik Upravnog odbora KCS, Beograd, Srbija
Prof. Marina Vlajković – Upravnik Službe nuklearne medicine, KC Niš, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. Vera Artiko – Upravnik Službe nuklearne medicine, KCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. Dragana Šobić Šaranović – Služba nuklearne medicine, KCS, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Docent. Dragan Pucar – Upravnik Službe nuklearne medicine, VMA, Beograd
Naučni savetnik Sanja Vranješ-Đurić – Institut za nuklearne nauke, Vinča