Genetski test za procenu rizika od karcinoma dojke ili jajnika

Rak dojke je najčešći oblik kancera na svetu. Otprilike jedna od 12 žena će razviti rak dojke tokom svog života. Muškarci se takođe suočavaju sa ovim problemom, ali mnogo ređe. Rizik od raka je povezan sa mnogim faktorima,
u rasponu od naslednog faktora do načina života i uticaja okoline. Jedan od faktora koji je najviše povezan sa verovatnoćom nastanka raka dojke su mutacije u BRCA genima.