Kako se leči karcinom jajnika?
Postoji značajna potreba za novom terapijskom opcijom za lecenje karcinoma jajnika, pošto tumor ima tendenciju ponovnog rasta
nakon inicijalnog odgovora na tretman u 70% slucajeva stadijuma III-IV. Hirurgija i hemioterapija čine osnovne principe lečenja.
U osnovi, karcinom jajnika, jajovoda ili peritoneuma se leče na isti nacin. Na
osnovu dosadašnjih rezultata velikih studija, vodiči definišu hirurgiju i hemioterapiju kao najodgovarajući pristup.
Njihova primena značajno poboljšava rezultate.
Nove vrste lečenja su ispitivane, naročito kod, eng. High-grade seroznog karcinoma, kao što su primena antiangiogenetske terapije, bevacizumaba, PARP inhibitora kao što su, niraparib, olaparib i rukaparib ciljajući karcinome jajnika sa BRCA mutacijom.
Genetsko testiranje je važno u smanjenju rizika za razvoj karcinoma jajnika u familiji i kao terapijsko lecenje pacijentkinja.