Predsednica Saveza društava za borbu protiv raka Vojvodine,  Prof. dr Jasna Mihailović pozvana da održi predavanje u Mount Sinai bolnici u Nju Jorku

Prof.dr Jasna Mihailović će 22.novembra 2022. u Mount Sinai bolnici u Nju Jorku održati predavanje na temu

 ” Rekurentni diferentovan karcinom štitaste žlezde u juvenilnoj populaciji: prognostički faktori, tretman i ishod”  

Prof.Mihailovic je šef novoosnovane katedre za nuklearnu medicinu Medicinskog fakulteta u N.Sadu i od skoro član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.