Predsednica Saveza, Prof. dr Jasna Mihailović objavila rad u prestižnom nuklearno medicinskom časopisu Frontiers in Nuclear Medicine

PET-CT savremena hibridna dijagnostička metoda koja daje uvid u strukturu i metabolizam tkiva. Trenutno postoje nekoliko dostupnih radioobeleživača koji omogućavaju uvid u metabolizam zdravog i tumorskog tkiva, ali je fluorom obeležena glukoza (18F-FDG) najčešće korišćen obeleživač zbog svoje široke dostupnosti. Normalna biodistribucija PET radioobeleživača, kao i tehnički aspekti snimanja i neadekvatna priprema pacijenta utiču na kvalitet PET-CT snimanja. Osim toga, normalne varijante, artefakti i slučajni nalazi mogu spriječiti tačnu interpretaciju dobijenih snimaka i potencijalno dovesti do pogrešne dijagnoze.

U radu koji je prof Dr Jasna Mihailović iznela sa kolegom Dr. Ronan Killeen-om iz Irske opisuju se u praksi najčešče , kao i nešto ređe sinuacije sa kojima se susreću specijalisti nuklearne medicine prilikom interpretacije PET-CT snimaka.

Rad je objavljen u prestižnom nuklearno medicinskom časopisu “Frontiers in Nuclear Medicine” koji je aktuelno sa impact faktorom 5.5.

LINK na rad – https://www.frontiersin.org/research-topics/21462/f-18-fdg-petct-imaging-normal-variants-pitfalls-and-artifacts