Doc. dr Nataša Prvulović Bunović – Videokonferencija – Savremene metode pregleda i biopsija dojki, prednosti i ograničenja.
Organizacija – Društvo za borbu protiv raka Sombor NAILOR
Povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke , 18.marta je održana videokonferencija na temu Savremene metode pregleda i biopsija dojki – prednosti i ograničenja, u organizaciji NALOR .
Predavač je bila docent dr Nataša Prvulović Bunović, Specijalista radiologije, sub. spec. onkologije načelnica centra za imidžing dijagnostiku Instituta za onkologiju Vojvodine i član radnog telo za saradnju sa zdravstvenom službom u sprovođenju skrininga, Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka
Domaćini videokonferencije: moderator Prim. dr Đerđi Šarić, saradnik u organizaciji Prof. dr Tamara Klikovac
NAJVAŽNIJI FAKTORI KOJI UZROKUJU NASTANAK KARCINOMA DOJKE? Faktori rizika predstavljaju osobine, zbivanje ili navike pojedinca, grupe ili zajednice koje povećavaju pojavu obolenja. Faktore rizika možemo podeliti u 4 grupe: 1. Nepromenljivi faktori: pol, godine života, nasleđe, porodična istorija, lična istorija karcionoma dojke, dug period menstrualnog ciklusa, prethodne operacije nekih benignih promena u dojkama, zračenje grudnog koša u vreme rasta i razvoja dojki, rasna i etnička pripadnost, izrazito gusto-žlezdano tkivo dojke. 2. Faktori vezani za životni stil-promenljivi faktori : rađanje, dojenje, hormonska terapija, gojaznost, konzumacija alkohol i fizička neaktivnost. 3. Faktori koji nisu dovoljno razjašnjeni: vrsta ishrane odnosno unos vitamina i pušenje 4. Kontraverzni faktori ili laički faktori za koje medicina nema dokaze: česti pobačaji, noćni ili smenski rad, upotreba dezodoransa, nenošenje grudnaka, ugradnja implantata.
Ko treba da uradi analizu ispitivanja polimorfizama u BRCA1 i BRCA 2 genima? BRCA testiranje podrazumeva vađenje krvi odakle se determiniše da li imate mutacije (promene) u naslednom materijalu (DNK) koje povećavaju rizik od karcinoma dojke. Mutacije BRCA 1 ili BRCA 2 gena značajno povećavaju rizik od nastanka • Karcinoma dojke • Karcinoma muške dojke • Karcinoma jajnika • Karcinoma prostate • Karcinoma pankreasa • Melanoma Kome savetujemo da se testira? • Osobi oboleloj od karcinoma dojke pre 45.godine • Osobi oboleloj od karcinoma dojke pre 50. godine uz drugi primarni karcinom dojke, sa 1 ili više rođakom sa karcinomom dojke. • Osobi oboleloj od tripl negativnoj karcinoma dojke sa 60 ili manje godina • Osobi sa istorijom 2 ili više različita karcinoma, bez obzira na lokalizaciju • Osobi oboleloj od karcinoma jajnika • Muškoj osobi sa karcinomom dojke • Osobi sa istorijom karcinoma dojke uz 1 ili više rođaka obolelih od karcinoma dojke pre 50.godine, 2 ili više rođake obolele od karcinoma dojke u bilo kojim godinama, 1 ili više rođaka obolelih od karcinoma muške dojke ili 2 ili više rođaka sa karcinomom prostate ili pankreasa • Osobi oboleloj od karcinoma prostate ili pankreasa sa 2 ili više rođaka sa BRCA udruženim karcinomom • Ko ima 2 ili više rođake obolele od karcinoma dojke pre 45.godine (majku, oca, blizanca ili dete) • Ko ima rođaka ili rođaku sa BRCA 1 ili BRCA 2 mutacijama Idealno bi bilo da se osoba obolela od karcinoma dojke ili jajnika testira. U slučaju negativnog rezultata ne postoji potreba da se naslednici testiraju

DRAGE DAME NEMOJTE ČEKATI DA PRIMETITE BILO KAKVU PROMENU U DOJKAMA DA SE OBRATITE LEKARU. VRŠITE REDOVNE GODIŠNJE ILI DVOGODIŠNJE KLINIČKE PREGLEDE DOJKI KOD SVOG LEKARA/GINEKOLOGA ILI HIRURGA-ONKOLOGA , KAO I ULTRAZVUČNE I MAMOGRAFSKE PREGLEDE KOD RADIOLOGA. OVIM PREGLEDIMA SE NE MOŽE SPREČITI POJAVA TUMORA ALI SE ON MOŽE UOČITI DOK JE MALI, U PRVOM, POČETNOM- INVAZIVNOM ILI ŠTO JE MNOGO BOLJE PREINVAZIVNOM (IN SITU) STADIJUMU, KADA SU ŠANSE ZA IZLEČENJE VELIKE. NAKON ULTRAZVUČNOG PREGLEDA DOJKI DOBIĆETE JASNU PREPORUKU OD RADIOLOGA KADA TREBA URADITI NAREDNI PREGLED I KOJOM METODOM.