Prof. dr Jasna Mihailović održala predavanje na Memorial Sloan Kettering Cancer centru u Njujorku

Prof. dr Jasna Mihailović , predsednica udruzenja Savez drustava Vojvodine za borbu protiv raka, šef odelenja Nuklearne medicine IO Vojvodine i redovan profesor na medicinskom fakulteru Univerziteta u Novom Sadu, je odrzala stručno predavanje na temu

“Uloga nuklearne meficine u planiranju lečenja i pracenju efekata radiojodne terapije”.

Eminentna profesorka je predavanje održala na vodećem američkom onkološkom centru – Memorial Sloan Kettering Cancer Centre u Njujorku (MSKC) i predstavila iskustvo stečeno lečeći pacijente na Institutu za onkogiju Vojvodine tokom tri decenije rada.

LINK NA BIOGRAFIJU Prof. dr Jasne Mihailović  – https://www.vojvodina-cancer.org.rs/dr-jasna-mihailovic/