Klinička ispitivanja – značaj za pacijente

Webinar – 28 02 2022

Organizator – Alijansa za personalizovanu zdravstvenu zaštitu

O tome šta su klinička ispitivanja, šta su prednosti a šta rizici, koiko su dostupna u Srbiji, o iskustvu pacijenata koji su uključeni u kliničke studije, govore pacijent, predstavnik pacijenata i lekar sa dugogodišnjim iskustvom u kliničkim studijama.

Maja Kocić
UDRUŽENJE OBOLELIH OD LIMFOMA LIPA
tel: 060 0 22 23 17