Oktobar međunarodni mesec borbe protiv raka dojke. Svake godine u Srbiji od karcinoma dojke oboli oko 4600 a premine oko 1600 žena. O prevenciji, skriningu, metodoma dijagnostike i lečenja raka dojke govorila docent dr Nataša Prvulović Bunović, načelnica Centra za imidžing dijagnostiku, Instituta za onkologiju Vojvodine I članica radnog tela za saradnju sa zdravstvenom službom u sprovođenju skrininga dojke Saveza društava Vojvdine za borbu protiv raka

Rano otkrivanje bolesti značajno bi uticalo na smanjenje smrtnosti od karcinoma dojke. Karcinom dojke je najčešći karcinom kod žena. Na sreću većina promena u dojkama koje se detektuju su dobroćudne (benigne) i ne zahtevaju nikakav tretman i brigu.

Šta možemo da učinimo da smanjimo rizik od patoloških promena u dojci?

Ono na šta možemo uticati je da usvojimo zdrave navike, da budemo fizički aktivne, raznovrsno se hranimo, limitiramo unos alkohola i da hormonsku terapiju ne koristimo “na svoju ruku” , već pod kontrolom ginekologa. Pošto je uzrok promena u dojkama kompleksan i nedovoljno poznat ono što svaka od nas može učiniti za sebe je da REDOVNO  pregledamo dojke.

Pregled dojki kod lekara jedan put godišnje omogućava da se na vreme detektuju promene u dojci koje su zloćudne ili promene koje su prekarcinoze (koje se operacijom kompletno odstrane i ne postoji rizik od daljeg širenja po organizmu).

Kada treba da pregledam dojke?

Savetujemo da pregled dojki vršite jedan put godišnje, idealno je u prvoj polovini ciklusa (od 1. do 14. dana ciklusa). Ukoliko nemate tegobe dojke treba pregledati pred planiranu trudnoću, i u okviru pripreme za postupak vantelesne oplodnje. U tom slučaju savetujemo da prvo pregledate dojke ultrazvukom. Ukoliko imate tegobe ili je vaša rođaka operisana ili drugim načinom lečena zbog tumora dojke savetujemo da dojke pregledate ODMAH  i sa vašim lekarom dogovarate naredne kontrolne preglede.

Budimo odgovorne prema sebi, nemojmo čekati tegobe da bi se pregledale.