Ne oklevajte! Redovan ginekološki pregled je najbolja prevencija!

Šta je rak grlića materice i koliko se često javlja?

Rak grlića materice je zloćudni tumor koji nastaje na grliću materice i jedan je od najčešćih malignih tumora u Srbiji.Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine u svetu od karcinoma grlića materice oboli oko 500 000 žena, a od toga oko 230 000 umre od ove bolesti.Drugim rečima, svaka dva minuta u svetu umire jedna žena od raka grlića materice!Prema podacima u Srbiji – rak grlića materice čini 6% od svih smrtnih slučajeva kod žena u Srbiji. Srbija ima najveću učestalost raka grlića materice u odnosu na sve druge republike bivše Jugoslavije i jednu od najvećih među zemljama jugoistočne Evrope. Učestalost raka grlića materice u centralnoj Srbiji je dvostruko veća od učestalosti u zapadnoj Evropi i oko tri puta veća nego u zemljama Evropske unije.

U kojem životnom dobu se javlja rak grlića materice?
Prosečna starost u kojoj se otkriva invazivni rak grlića materice je od 48. do 52. godine, a rak na nivou ćelije 35 godina. U novije vreme jasno se uočava da je pojava i umiranje od raka grlića materice, naročito kod mladih žena, u stalnom porastu

Zašto navodimo ove brojke…?
Zato, jer je dovoljan samo jedan pravovremeni pregled da se otkrije.Na osnovu istraživanja od preko 30 godina – danas je poznato da je glavni uzročnik raka grlića materice humani papiloma virus (skraćeno HPV) jer se pronalazi u 99,7% slučajeva raka grlića materice. Postoji više od 100 tipova HPV-a od kojih oko 15-20 može da izazove promene na grliću materice koje mogu da prerastu u rak.

HPV infekcija
HPV infekcija je vrlo česta infekcija kod žena i muškaraca. Prenosi se polnim odnosom, a kondomi predstavljaju nepotpunu zaštitu od ove infekcije.Ipak, treba znati da svaki kontakt kožom, a ne samo seksualni odnos, može da prenese HPV. Većina odraslih bude zaražena ovim virusom u jednom periodu života.Većina žena zaraženih HPV-om ozdravi u periodu od 6 do 24 meseci, a da i ne zna da je bila inficirana. Imuni sistem nekih žena ne uspeva da se oslobodi HPV-a i rizik za pojavu raka grlića materice je tada povećan.

Koji su drugi faktori rizika za nastanak raka grlića materice?

Pušenje

Oslabljeni imuni sistem, HIV, stanja posle transplantacije organa

Seksualne navike (rano stupanje u seksualne odnose, veliki broj seksualnih partnera, veliki broj porođaja i pobačaja)

Faktori vezani za muškog partnera (veliki broj seksualnih partnera)

Način života (loši socio-ekonomski uslovi)

Nasledni (genetski) faktor

Kakve simptome daje rak grlića materice?

Rak grlića materice prolazi kroz nekoliko faza koje se zovu premaligne (prekancerogene) promene i tada nema nikakvih simptoma. Ova faza traje 8-10 godina. Jedan pregled može da otkrije karcinom pravovremeno. Početni rak grlića materice ne daje nikakve simptome. Kada se rak grlića materice razvije u potpunosti, može da daje sledeće simptome:

  • Bol u stomaku
  • Krvavljenje posle polnog odnosa
  • Uporan sukrvičav vaginalni sekret

Šta je rano otkrivanje raka grlića materice?

Redovni pregledi imaju za cilj da promene na grliću materice pronađu rano, pre nego nastane rak, onda kada mogu lako da se otklone.Pregled za rano otkrivanje raka grlića materice obavlja se Papanikolau testom. Ovaj test se radi najmanje jednom u tri godine svim ženama u životnoj dobi od 21. do 70. godine života.

 

Kako se izvodi Papanikolau test?

Papanikolau test ili skraćeno PAPA test izvodi se u toku ginekološkog pregleda. Specijalnim drvenim štapićem (na čijem se jednom kraju nalazi komadić vate), ili četkicom uzima uzorak materijala za citološki pregled sa grlića materice i iz kanala grlića materice. Od uzoraka se u laboratoriji pravi citološki razmaz u kojem se pod mikroskopom gledaju znaci zapaljenja grlića materice, dobroćudne i zloćudne ćelije i druge promene. Povećanje tačnosti nalaza PAPA brisa dobija se primenom KOLPOSKOPIJE – pregled grlića materice pod uvećanjem 25 do 50 puta. Izvodi se u toku pregleda, traje nekoliko minuta, potpuno je bezbolno.

Rezultati PAPA testa
I grupa – negativan nalaz – normalan II grupa – negativan nalaz – normalan, ali postoje upalne promene III grupaIIIa grupa – laka displazijaIIIb grupa – teška displazijaIV grupa – suspektan siguran početak raka grlićaV grupa – invanzivni ili uznapredovani rak grlića materice

Vakcina

HPV vakcina je prva vakcina protiv raka. Za sada, postoje dve vrste vakcina i odobrene su za vakcinaciju – od 10. do 25. godine života. Vrlo visoko efikasna za one koje nisu imale HPV infekciju. Ipak, vakcina nije čarobni štapić.Vakcina štiti protiv samo dva, a postoji bar 20-ak tipova koji uzrokuju rak grlića materice