Mokraćna bešika je šupalj organ smešten u do-njem delu trbušne duplje, služi za deponovanje urina do trenutka pogodnog i prihvatljivog za njeno pražnjenje.

Šta je karcinom mokraćne bešike?Karcinom mokraćne bešike je bolest koja se javlja u starijem životnom dobu, a predstavlja nekontro-lisan rast ćelija koje oblažu unutrašnjost mokrać-ne bešike. U najvećem broju slučajeva u pitanju su zloćudni tumori koji imaju osobinu da se šire u okolna tkiva i, kako bolest napreduje, u druge de-love tela (metastaze). Tumori mokraćne bešike su dosta česti. Prema novijim podacima Pokrajinskog registra za rak u Vojvodini godišnje oboli 437 oso-ba, a umre 181. Skoro dve trećine obolelih su muš-karci. Statistika govori da je rak mokraćne bešike po učestalosti na petom mestu od svih karcinoma, te da čini oko 3% obolelih od svih oblika malignih bolesti.Osnovi faktori rizika koji se smatraju odgo-vornim za nastanak raka mokraćne bešike su puše-nje (veoma značajan faktor rizika u našoj sredini), izloženost naftnim derivatima, bojama i lakovima.Smatra se da je 50% slučajeva karcinoma mokrać-ne bešike povezano sa pušenjem.Ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi, dok se karci-nom nije proširio izvan bešike, postoji znatno veća mogućnost za izlečenje.

Faktori koji povećavaju verovatnoću za razvoj karcino-ma mokraćne bešike:

  • pušenje: veći broj popušenih cigareta tokom dana i duži pušački staž povećavaju verovatnoću za nasta-nak karcinoma mokraćne bešike;
  • izloženost pojedinim hemijskim jedinjenjima koja se koriste u poljoprivredi, industriji lakova i boja, naft-noj i industriji metala;
  • hlor i arsen u vodi povećavaju verovatnoću za nasta-nak karcinoma mokraćne bešike;
  • farbe za kosu su takođe povezane sa nastankom kar-cinoma mokraćne bešike.Najčešći simptomi koji bi trebali da vas upute urologu:
  • pojava krvi u mokraći: ukoliko primetite krv u mo-kraći, ili ako analiza urina pokaže prisustvo veće ko-ličine krvi u mokraći nego što je to normalno;
  • ukoliko primetite probleme sa mokrenjem: često mo-krite, bol prilikom mokrenja, pečenje, osećaj da od-mah morate da mokrite iako bešika nije puna.Ove tegobe mogu biti uzrokovane i drugim oboljenjima kao što su urinarne infekcije, kamen u urinarnim ka-nalima i problemi sa prostatom kod muškaraca, te zahtevaju dijagnostiku i otkrivanje tačnog uzroka tegoba.

Dijagnostikovanje karcinoma mokraćne bešike

Dijagnoza karcinoma mokraćne bešike se po-stavlja na osnovu urološkog i ultrazvučnog pre-gleda i laboratorijskih analiza. Vaš urolog će uzeti detaljnu anamnezu koja će dati značajne podatke o prirodi Vaših tegoba. Ukoliko imate krv u mokraći, neophodno je da uradite ultra-zvučni pregled urinarnog sistema. Ovaj pregled daje važne podatke o promenama koje se nalaze u mokraćnoj bešici. Ukoliko se na ultrazvučnom pregledu ustanovi da u mokraćnoj bešici posto-ji tumor, neophodno je napraviti cistoskopiju. Cistoskopija je dijagnostička metoda kojom do-bijamo uvid o stanju sluzokože mokraćne bešike. Prilikom ove intervencije u mokraćnu bešiku se uvodi instrument koji prikazuje unutrašnjost bešike i otkriva eventualno prisustvo tumora.

Intervencija nije bolna, traje kratko, a izvodi se u ambulantnim uslovima sa anestezijom koja se daje u samu mokraćnu cev. Nakon intervencije nije potrebno da pacijent ostane u bolnici.

Lečenje

Lečenje tumora mokraćne bešike zavisi od stepena raširenosti. Ukoliko je tumor lokalizovan u površinskom slo-ju mokraćne bešike lečenje je endoskopsko – u bešiku se uvodi instrument kojim se odstrane tumor i deo zida bešike neposredno ispod i uz tumor. U daljem toku lečenja, u zavisnosti od pa-tohistološkog nalaza mogu se primeniti imunote-rapija (BCG) i hemioterapija koje se ubrizgavaju u mokraćnu bešiku.Ukoliko tumor zahvata mišićni sloj mokraćne bešike hirurški se odstranjuje mokraćna bešika i limfni čvorovi uz bešiku, te se urin odvodi na trbušni zid preko urinarne stome, ili se od tan-kog creva formira nova mokraćna bešika koja se prazni prirodnim putem.U slučaju da je u pitanju metastatska bolest primenjuje se hemioterapija.

Preporuke za sprečavanje nastanka karcinoma mo-kraćne bešike:

  • pušenje se smatra odgovornim za polovinu slučajeva karcinoma mokraćne bešike. Ukoliko pušite poku-šajte da prekinete, po potrebi potražite pomoć Vašeg lekara;
  • radnici u industriji boja i lakova, poljoprivrednih đu-briva, gume, prerade kože, nafte i derivata mogu biti izloženi pojedinim hemijskim jedinjenjima koja se smatraju odgovornim za nastanak karcinoma mokrać-ne bešike. Ukoliko radite u nekoj od ovih industrijskih grana budite sigurni da ste pravilno zaštićeni na rad-nom mestu;
  • unos veće količine kvalitetne tečnosti dovodi do po-većanog stvaranja urina i razblaženja koncentracije štetnih materija u bešici, kao i njihovog ispiranja u spoljašnju sredinu.

Unosite dosta tečnosti.