Društvo za borbu protiv raka Sombor je novu 2021. godinu, započelo aktivnom edukacijom kroz novi projekat

EKO ZDRAVLjE u kojem učestvuju članovi NALOR, ali je otvoren za sve zainteresovane.

Svakog meseca će Društvo za borbu protiv raka Sombor organizovati i održati video konferencija

na različite životne teme vezane za ekologiju i zdravlje.

Prva videokonferencija je održana 16. januara 2021. a tema je bila Bezbedna hrana,

kako izabrati sirovinu, rukovati sa njom, pripremiti i čuvati.

Domaćin konferencije prof dr Veselina Pelagić, mikrobiolog , predavala na Veterinarskom fakultetu

u Novom Sadu, a sada predsednica FRD.

Tema je bila interesantna, a u diskusiji je aktivno učestovalo svih 25 učesnika.

Još jednom smo potvrdili da se mnogo grešaka može sakriti u činjenicama koje se podražumevaju.

Društvo za borbu protiv raka Sombor, nastavlja edukaciju 20.2.2021. na temu Hleb,

Predavač će biti dr Vera Šćepanović (TONUS hleb, Trivit).