Milica (Čačić) Marinković

 

Milica (Čačić) Marinković, rodjena 24.08.1954. u Bezdanu (opština Sombor), supruga Daneta, majka dva sina Dušana i Miloša.

Stručna sprema: Ekonomski fakultet u Subotici, penzioner od 2010. godine sa radnim iskustvom u privredi i nevladinim organizacijama na poslovima knjigovodstva, plana, analize i statistike. Računarska pismenost osnovnog nivoa sa korišćenjem interneta.

Strani jezici: nemački – viši nivo, madjarski – osnovni nivo.

Lične osobine: 1995. operisala dojku i odlučila da se bavi humanitarnim radom u okviru Društva za borbu protiv raka u Somboru, sa motivom da pomogne sebi u domenu informacija iz oblasti zdravlja i drugima u pružanju.