Izabela Rašković

 

Moje ime je IZABELA RAŠKOVIĆ i diplomirani sam psiholog sa bogatim i raznovrsnim radnim iskustvom. Rođena sam 1970. godine u Somboru, gde i danas živim i radim. Zaposlena sam kao stručni saradnik – psiholog u Domu učenika srednjih škola Sombor. Volim svoj posao i uživam u radu sa ljudima, posebno sa adolescentima koje pratim i podržavam na njihovom ponekad vrlo izazovnom i ne tako lakom putu odrastanja.

Pored rada sa učenicima smeštenim u Domu, na različite načine pružam psihološku pomoć i podršku onima kojima je potrebna, ali radim i na prevenciji mentalnog zdravlja i promociji zdravih stilova života. U svom dosadašnjem radu bavila sam se decom i njihovim roditeljima, mladima i svim izazovima koje odrastanje stavlja pred njih, odraslima u prevladavanju različitih životnih kriza, ali i potrazi za srećnijim i ispunjenijim životom, obolelima od raka i članovima njihovih porodica, aktivistkinjama koje pružaju pomoć i podršku deci i ženama žrtvama nasilja…

Kontinuirano radim na svom profesionalnom i ličnom razvoju.

Moja velika ljubav je pozitivna psihologija i dugi niz godina se vrlo ozbiljno bavim tom granom psihologije. U svom radu na različite načine primenjujem i promovišem ideje i saznanja do kojih se došlo naučnim istraživanjima i praksom u ovoj oblasti.

Autor sam i voditelj brojnih radionica i predavanja, edukator drugih stručnjaka i volontera, autor novinskih članaka i stručnih tekstova, saradnik u pisanju knjiga i priručnika, psihološki savetnik u okviru radio emisije, koordinator i saradnik na brojnim projektima…

Autor/koautor sam i realizator dva programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika akreditovanih od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Autor sam i voditelj programa “Mala škola pozitivne psihologije”- serije psiholoških radionica na kojima učesnici imaju priliku da se na nov i zanimljiv način bave različitim životnim temama iz ugla pozitivne psihologije.
Od 2019. godine sam od strane Ministra prosvete imenovana u savetnika – spoljnog saradnika za zaštitu učenika od nasilja. Nekoliko godina sam bila član Okružne zdravstvene upisne komisije za Zapadnobački i Severnobački okrug.

Od završetka studija sam aktivni član Društva psihologa Srbije. Pet godina sam bila predsednik Podružnice Društva psihologa Srbije Zapadnobački okrug, koja je u to vreme zbog svog uspešnog rada dobila društveno priznanje Ljubomir Ljuba Stojić koje Društvo psihologa Srbije dodeljuje za doprinos razvoju i popularizaciji psihološke struke.

Dugogodišnji sam član Društva za borbu protiv raka Sombor u kom sam angažovana kao psihološki savetnik u mnogim aktivnostima koje se organizuju u cilju pružanja psihosocijalne pomoći i osnaživanja obolelih i njihovih porodica, ali i u radu na podizanju svesti o važnosti prevencije.

Pored individualnog psihološkog rada sa obolelima i članovima njihovih porodica, u okviru svog angažmana u Društvu za borbu protiv raka Sombor održala sam brojna predavanja u Somboru i Apatinu. Osmislila sam i realizovala brojne psihološke radionice u cilju osnaživanja obolelih i lečenih i članova njihovih porodica. Vodila sam psihološko savetovalište u okviru radio emisije “Znanjem do zdravlja“. Učestvovala sam u izradi knjige „Živeti kao pre“ i u izradi brojnih priručnika i brošura. Jedan sam od autora priručnika Saveti za život sa rakom – SRŽ, psihosocijalne preporuke za osobe lečene od raka i njihove porodice. Pisala sam stručne tekstove za novine, sajtove i portale, učestvovala u brojnim akcijama podizanja svesti građana o važnosti prevencije i zdravih stilova života (akcija Zdravka, po selima i u gradu). Bila sam jedan od edukatora volontera u projektu „Volonteri protiv raka“. Koordinisala sam projektom „Kreativnost kao lek“. Učestvovala sam na brojnim edukacijama, konferencijama, tribinama i susretima, sarađivala sa drugim stručnjacima iz oblasti psihoonkologije.

U želji da pružim psihološku pomoć i podršku, kao i poruku nade, optimizma i ohrabrenja većem broju ljudi, uređujem i vodim svoju fb stranu IZABELA RAŠKOVIĆ – POZITIVNA PSIHOLOGIJA https://www.facebook.com/pg/IzabelaRaskovicPozitivnaPsihologija.

Neka od mojih predavanja i psiholoških savetovališta iz radio emisija se mogu videti i poslušati i na mom YouTube kanalu http://www.youtube.com/user/zvezdana09.