Na redovnoj (izbornoj) sednici Skupštine  Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka, održane 27.06.2020. godine izabrano je novo predsedništvo:

Upravni odbor:

1. Prof dr Jasna Mihailović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, predsednik Saveza

2. dr Đerđi Sarić, predsednik Društva u Somboru, podpredsednik Saveza

3. Doc. dr Milan Ubavić, lekar specijalista, vlasnik privatne laboratorije Medlab, sekretar Saveza

4. Isidora Nikolin Savić, advokat

5. Dušan Bunović, stručnjak za ljudske resurse

Nadzorni odbor:

1. Nasta Janković, pravnik

2. Prof. dr Rajko Jović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Stručni savet:

1. Prof. dr Milan Breberina, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji

2. Prof. dr Zoran Radovanović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

3. Prof. dr Mladen Prvulović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji

Radno telo za saradnju sa zdravstvenom službom u sprovođenju skrininga:

1. Doc dr Nataša Prvulović, docent Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

2. Vesna Imbronjev, 

3. Dr Tot Išasegi, predsednik međuopštinskog društva Bajša, Mali Iđoš

Radno telo za saradnju sa stručnjacima u oblasti detekcije karcinogena:

1. Prof. dr Tubić Aleksandra, hemičar

2. Prof. Mladen Prvulović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji

 

Radno telo za normativna akta i unapređenje organizacije Saveza:

1. Isidora Nikolić Savin , advokat

2. Dr Milica Živaljević, ginekolog

3. Dr Milka Velisavljev  Pomoriški