Projekat edukativnih predavanja na teme očuvanja zdravlja i prevencije malignih oboljenja

Projekat kreirao i realizovao:
Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka

Projekat finansirao:
Grad Novi Sad – GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO

Prvo i drugo predavanje u okviru projekta „Škola zdravlja“ održano je 16. oktobra 2018. godine u svečanoj sali „Karlovačke gimnazije“ u Sremskim Karlovcima. Tema prvog predavanja je bila: „Prevencija karcinoma-značaj ishrane i fizičke aktivnosti“, predavač je bio Prof. dr Mladen Prvulović. Drugo predavanje je bilo: „Prevencija karcinoma debelog creva“, a predač je bio Prof. dr Milan Breberina. Prisutnih je bilo više od 82 učenika i nastavnika.
Treće i četvrto predavanje održano je u gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu već sledećeg dana, 17. oktobra. Predavači su bili: Prof. dr Mladen Prvulović sa istom temom „Prevencija karcinoma-značaj ishrane i fizičke aktivnosti“, a Prof. dr Artur Bjelica je predavao na temu: „Prevencija karcinoma grlića materice“. Oba predavanja slušalo je potpisanih 151 učenik, a kako se, po nepisanom pravilu, nikad ne potpišu svi učenici taj je broj izvesno i veći na svim održanim predavanjima.
U novosadskoj „E-gimnaziji“ su 25. oktobra održana dva predavanja i to peto i šesto po redu u okviru projekta. „Prevencija i dijagnostika karcinoma dojke“ je bila prva tema, a predavač je bila Dr sci. med. Nataša Prvulović. Druga tema je bila: „Prevencija karcinoma štitaste žlezde“, a predavala je Prof. dr Jasna Mihailović. Prisutno je bilo više od 24 učenika ove gimnazije.

Gimnazija „Isidora Sekulić“ u Novom Sadu je 30. oktobra bila domaćin sedmog i osmog predavanja u okviru „Škole zdravlja“. Dr Dejan Jovanović je predavao na temu: „Uticaj upotrebe duvana na zdravlje ljudi“, a prim. dr Jelka Rajović je predavala na temu: „Prevencija karcinoma reproduktivnih organa kod žene“. Prisutno je bilo više od 64 učenika i njihovih nastavnika.

Deveto i deseto predavanje održano je u tehničkoj školi „Mileva Marić Ajnštajn“ u Novom Sadu. Na ova dva predavanja, održana 17. novembra, teme su bile: „Prevencija karcinoma-značaj ishrane i fizičke aktivnosti“ i „Uticaj upotrebe duvana na zdravlje ljudi“. Predavali su prof. dr Mladen Prvulović i dr Dejan Jovanović. Potpisanih je bilo 41 učenika i nastavnika.

Dvadesetog novembra održana su dva predavanja u gimnaziji „Živorad Janković“ u Novom Sadu. Tema jedanaestog predavanja u ciklusu je bila: „Prevencija karcinoma-značaj ishrane i fizičke aktivnosti“ sa predavačem Prof. dr Mladenom Prvulovićem, a dvanaesto predavanje je sa temom: „Uticaj upotrebe duvana na zdravlje ljudi“ je predavao dr Dejan Jovanović. Prisustvovala su preko 27 učenika i nastavnika.

Trinaesto i četrnaesto predavanje održano je u gimnaziji „Žarko Zrenjanin“ u Vrbasu. Prof. dr Mladen Prvulović je držao predavanje na temu: „Prevencija karcinoma-značaj ishrane i fizičke aktivnosti“, a dr Dejan Jovanović je predavao: „Uticaj upotrebe duvana na zdravlje ljudi“. Predavanja 27. novembra su pratila 73 učenika i nastavnika škole.

U medicinskoj školi „7. april“ u Novom Sadu, 29. novembra su održana predavanja sa temama: „Prevencija karcinoma-značaj ishrane i fizičke aktivnosti“ i „Uticaj upotrebe duvana na zdravlje ljudi“, to su bila petnaesto i šesnaesto predavanje. Predavači su takođe bili Prof. dr Mladen Prvulović i dr Dejan Jovanović. Sledeća dva predavanja, sedamnaesto i osamnaesto, u istoj školi („7. april“), bila su sa druge dve teme: „Prevencija i dijagnostika karcinoma dojke“ predavača Dr sci. med. Nataše Prvulović i „Prevencija karcinoma reproduktivnih organa kod žene“ prim. dr Jelke Rajović, a održana su 12. decembra 2018. god. Na prva dva predavanja prisustvovalo je više od 172, a na trećem i četvrtom 132 učenika i nastavnika.

Poslednja dva predavanja (19. i 20.) iz ciklusa, projekta „Škola zdravlja“, održana su 17. decembra na fakultetu „Educons“ u Sremskoj Kamenici. Dr sci. med. Nataša Prvulović je predavala: „Prevencija i dijagnostika karcinoma dojke“, dok je prim. dr Jelka Rajović predavala „Prevencija karcinoma reproduktivnih organa kod žene“. Na tim predavanjima potpisan je bio 41 student.

Ukupno je održano 20 predavanja u devet škola i fakultetu, a upisano je na evidencionoj listi ukupno 807 učenika i studenata, a stvaran broj onih koji su pratili predavanja gore navedenih eminentnih novosadskih lekara i profesora Medicinskog fakulteta je bio i veći.
Projekat je ostvaren zahvaljujući Upravi za zdravstvo Grada Novog Sada, koja je finansirala projekat, zatim saradnicima i posebno predsedniku U.O. Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka koji su pripremili i podneli projekat na konkurs Gradske uprave za zdravstvo, saradnicima u školama i na fakultetu koji su pripremili i organizovali same događaje. Takođe su se predavači, saradnici Saveza, svesrdno potrudili da predavanja budu kompetentna i u skladu sa najnovijim naučno potkrepljenim saznanjima, a opet lako razumljiva i zanimljiva srednjoškolskoj deci i studentima i na tome im se srdačno zahvaljujemo.