Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka je prisustvovao, sa svojim predstavnicima, na tribini-okruglom stolu čija je tema: “Imam pravo da budem zdrava, ali ne znam kako?!” u organizaciji Sekcije žena veća S.S.S. Vrbas i udruženja građana “Atena”, u Vrbasu 25.10.2017. Organizovanju okruglog stola prethodilo je anketiranje zaposlenih žena sa teritorije opštine Vrbas o redovnosti obavljanja pregleda kao i problemima sa kojima se zaposlene žene susreću u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu. Analizom ankete došlo se do podataka da je odredjeni broj anketiranih nemaran prema svom zdravlju, te iz razloga straha i komplikovane procedure zakazivanja ne kontroliše svoje zdravlje. Velikom broju žena uskraćena je mogućnost prevencije jer se pregledi u Vrbasu (kao i mnogim drugim mestima Vojvodine) obavljaju samo pre podne, kada zaposlene žene uglavnom ne mogu da izostanu s posla, teško se zakazuju pregledi, dugo se čeka na zakazani termin, ne dobijaju se uputi za ultrazvučne i mamografske preglede, oboleli se sami snalaze za obavljanje pregleda i tako dalje. U radu okruglog stola posebno je uzeo učešće prof. dr Mladen Prvulović, predsednik Saveza. Na žalost predstavnici zdravstvenih institucija, Doma zdravlja i Opšte bolnice Vrbas, kao i predsednik Saveta za zdravlje opštine Vrbas nisu došli iako su bili pozvani, tako da je izostao ključni dijalog sa odgovornima u zdravstvu i moguće iznalaženje rešenja je izostalo. Bez obzira na to ovo je bio jedan korak ka predstavljanju problema koji će biti prenesen i putem medija, a to znači i početak šireg dijaloga svih zainteresovanih strana ka poboljšanju preventivne zdravstvene zaštite kako na lokalnom nivou tako i u državi.