U Novom Sadu je održan seminar „Nacionalne asocijacije lečenih od raka“ pod nazivom: „Jačanje nacionalne asocijacije“ u čijem radu je učestvovao, pored organiacija članica NALOR, i Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka sa svojim predstavnikom. Seminar su organizovali „Društvo za borbu protiv raka Sombor“ iz Sombora i „Asocijacija za unapređenje zdravlja“ iz Novog Sada. Predavanja i radionice su održani u hotelu „Vojvodina“ 1. i 2. Septembra 2017. godine. Predavači su bili: Danijela Korać Mandić i Mira Novaković Ilin iz „Novosadskog humanitarnog centra“. Prvog dana seminara fokus je bio na razvoju misije i strategije N.A.L.O.R. kao i prevazilaženju postojećih problema u organiaciji. Drugog dana tema je bila javno zagovaranje kao i veštine komunikacije i prezentacije, gde su se učesnici kroz interaktivno predavanje upoznali sa potrebnim znanjima u komunikaciji sa potencijalnim sagovornicima – donosiocima odluka ili donorima. Kako se problemi N.A.L.O.R. u velikom delu podudaraju sa aktuelnim problemima sa kojima se suočava Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka, ovaj seminar je bio od značaja u pronalaženju održivih rešenja za Savez u promenama koje su u toku, kao i trasiranju budućih koraka u modernizaciji rada i delovanja Saveza. Ovim putem se zahvaljujemo organizatorima seminara na pozivu za učešće, a posebno prim. dr Đerđi Šarić kao i predavačima koji su nam vrlo uspešno preneli znanja iz navedenih oblasti. Takođe zahvaljujemo Vanji Vukša na lepim fotografijama koje nam je ustupila.