Predsednik Saveza prof. dr Mladen Prvulović i stručni saradnik Saveza Simo Dubajić, posetili su 17.07.2017. godine Društvo za borbu protiv raka u Inđiji.

U razgovoru sa predsednicom Društva, dr Danijelom Beljić dogovorene su aktivnosti (predavanje, distribucija edicija Saveza) koje će se sprovesti u opštini Inđija, u narednom periodu.

Razgovoru je prisustvovao direktor Doma zdravlja, dr Jovo Komazec, koji je obećao punu pomoć i podršku Doma zdravlja u svim aktivnostima Saveza.