Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka
Opštinsko društvo za borbu protiv raka Senta

POZIVNICA

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete Stručnom usavršavanju iz oblasti Onkologije u vidu multidisciplinarnih predavanja, koje će se organizovati u svečanoj sali Banje Kanjiže, dana 24.10.2015 u 16 h.

“SAVREMENI ALGORITAM DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE MALIGNITETA”

 

Planirani program predavanja :

  1. Uvodna reč
  2. Prim.Dr.sci.med Borislava Nikolin: Novine u lečenju malignog melanoma
  3. Asist.dr.med Biljana Kukić: Dijagnostički algoritam i novine u lečenju kolorektalnog karcinoma
  4. Doc.Dr.sci.med Lazar Popović: Savremena terapija limfoma
  5. Dr.sci.med Nataša Prvulović: Dijagnostički algoritam maligniteta dojke
  6. Dr med Apro Arnold: Epidemiologija maligniteta Srednje-Bačkog okruga

Molim Vas da prosledite pozivnicu vašim saradnicima i da potvrdite prisustvo na onkološkom simponzijumu putem email adrese: onkologija@hospitalsenta.rs.

Organizacioni odbor seminara :

Prof.dr.sci.med Mladen Prvulović     Mr.sci.dr.med Sabo Eržebet         Dr.med Apro Arnold

predsednik Društava za borbu protiv     predsednik Opštinskog društva & zamenik predsednika

                 raka Vojvodine                                        Opštinskog društva Senta