31. maj se u svetu obeležava kao dan bez duvanskog dima. Ovo je dan koji treba da nas upozori koliko je pušenje štetno po zdravlje, ne samo pušača već i njihove okoline.

Povodom Svetskog dana borbe protivpušenja, Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka i Karlovačka gimnazija organizovali su zdravstveno-edukativno preventivno savetovanje o prevenciji pušenja I štetnosti duvanskog dima u petak, 30.05.2014., gde su eminentni stručnjaci izlagali na teme:

“Aktivnosti uloga Saveza na planu prevencije raka, pušenja i zaštite životne sredine sa osvrtom na borbu protiv pušenja” – prof. Dušan Radulović, predsednik Saveza,

“Prevencija pušenja i kancera pluća”- dr Dejan Jovanović, radiolog

Savetovanju je prisustvovalo 100 učenika i zaposlenih, gde su učenici mogli da postavljaju pitanja, što je i ostvareno.

Saopšteno je da je rak pluća najčešći uzrok oboljevanja i umiranja od malignih tumora širom sveta.

Rak pluća je veliki problem u našoj zemlji. Ne postoje specifične respiratorne tegobe koje bi u ranoj fazi direktno ukazale upravo na ovu tešku bolest koja u 10 do 15 odsto slučajeva protiče i bez simptoma. Zato je u prevenciji rakapluć a i drugih maligniteta veoma je važna borba protiv pušenja, glavnog faktora rizika, ali i druge preventivne aktivnosti koje čuvaju zdravlje.

Savez je ovim putem dao svoj doprinos borbi protiv pušenja, prevenciji karcinoma raznih lokacija i kardiovaskularnih bolesti.

Predsednik:

Prof.Dušan Radulović

Novi Sad, 04.06.2014.