Dana 29. X 2013. godine, delegacija Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka,u sastavu: prof.dr Mladen Prvulović-počasni član Saveza, prof Dušan Radulović-predsednik Saveza, prof Rajko Kerić-član Skupštine Saveza i pravni zastupnik, advokat Milan Pušara, povodom zvaničnog prijema u Ministarstvu zdravlja R.Srbije, a kojem je predsedavala zamenik Ministra zdravlja dr Dubravka Šaranović, aktivno je bilo govora o programskim aktivnostima Saveza, programima rada i osmišljenim planskim savetovanjima o prevenciji raka, borbi protiv pušenja i zaštiti životne sredine kao i o postignutoj legitimnosti Saveza i inovacijama u daljim programskim aktivnostima sa aspekta prevencije, dijagnostike, terapije i zbrinjavanja obolelih od karcinoma na teritoriji Republike Srbije.

Zamenik Ministra zdravlja, dr Dubravka Šaranović, bila je strpljiva tokom iznošenja naših zahteva i posebno se osvrnula na značaj delatnosti Saveza u okviru Ministarstva zdravlja R.Srbije. Tom prilikom je posebno istakla podršku i saradnju u konkretnim aktivnostima Saveza u prethodnom periodu, istakavši posebno nastupajuću 2014. godinu i istakla je sledeće:

  • Neophodnost sastanaka dvaju društava, iz Vojvodine i Beograda, a na unapređenju programskih aktivnosti i sadržaja iz oblasti borbe protiv raka,
  • Zvaničnu podršku vojvođanskom Društvu za borbu protiv raka, na njegovoj delatnosti i zahtevanju podrške od strane pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo na planiranim zadacima i sadržajima u borbi protiv raka.

Zatim je istakla i to da će Ministarstvo zdravlja R.Srbije po uzoru na evropske metode, tražiti dokaze o merljivosti edukativnih predavanja, savetovanja, simpozijuma i sl, to jest merljivost putem anketa pre i posle navedenih izlaganja i sa još nekim drugim podacima, kako bi se videlo sa koliko i kojim činjenicama su slušaoci usvojili navedena predavanja i koliko su spremni na menjanje loših navika kada su u pitanju faktori rizuika i slično,

Takođe je istakla značaj i ulogu štampanja i izdavanja doplatne poštanske marke u „Mesecu borbe protiv raka“ od čega bi vojvođanskom Savezu pripalo 25% sredstava u odnosu na 75% koje bi pripale Društvu Srbije za borbu protiv raka, a čija bi namena bila zakonski verifikovana od strane Ministarstva finansija R.Srbije.

Posebno se osvrnula na program i metode rada sa aspekta blagovremenog skrininga kod adekvatnih uzrasta odnosno populacije, s tim da program skrininga mora da obuhvata lica:

  • Od 24 do 64 godine za grlić materice,
  • Od 50 do 70 godina za debelo crevo,
  • Od 40 do 60 godina za dojku.

Upravo je dr Dubravka Šaranović istakla da Savez sa svojim programskim ativnostima i sadržajima značajno doprinosi pravilnom zdravstvenom vaspitanju a time i zdravijem življenju te propagiranju prave i savremene medicinske misli.

Predstavnici Saveza su sa zadovoljstvom prihvatili ideje i misli sagovornice sa molbom da i neposredno učestvuje u kreiranju programske aktivnosti Saveza što bi imalo ogroman značaj i uticaj po zdravstveno prosvećivanje i zdravlje ljudi na našem prostoru te bi Savez na taj način bio propagator ideja i stavova Ministarstva zdravlja R. Srbije.

Dosledni u svemu, predsednik Saveza sa saradnicima-volonterima i humanistima iz Vojvodine i šire.