Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka delujući na prostorima Vojvodine kao jedina legitimna organizacija, društveno – humanitarnog karaktera, a na planu borbe protiv raka, borbe protiv pušenja i zaštite životne sredine (zemljište, voda, vazduh) organizuje tokom oktobra i novembra meseca sesije i savetovanja iz oblasti prevencije, dijagnostike i terapije i zbrinjavanja bolesnih od raka dojke kao i o drugim lokacijama tumora.

Navedena tematika se već organizuje i već su u toku organizacije sesija i savetovanja o aktuelnim temama u sl. mestima u Vojvodini:
1. Novi Sad,
2. Bečej,
3. Srbobran,
4. Zrenjanin,
5. Vršac,
6. Vrbas,
7. Bačka Palanka,
8. Bački Petrovac,
9. Kanjiža,
10. Ruma,
11. Beočin,
12. Banja Vrdnik,
kao i u drugim mestima po pozivu.
Predavači su aktivni volonteri i eminentni stručnjaci iz referentnih institucija NS, Sremske Kamenice i drugih mesta u Vojvodini.
U svim navedenim programskim aktivnostima Savez će koristiti najpoznatije oblike rada – prezentacije putem žive reči, pisane reči (edicija Saveza), putem internet prezentacije i sl.
 
Srdačan pozdrav,
 
prof. Dušan Radulović, predsednik