Zdravstveno – preventivno i edukativno predavanje, u Domu učenika srednjih škola “Brankovo kolo”, u NS-u.

Održano: 12. marta 2013. godine
Predavači:

1) Prof. dr Vuk Sekulić,

2) Doc. dr Nataša Prvulović,

3) Akademik prof. dr Milan Breberina