Opštinsko društvo

– Sombor –

Adresa

Čonopljanski put 15d, Sombor

 

Radno vreme

Ponedeljak – Petak
17h – 19h

 

Internet adresa

www.sombor-cancer.org.rs

 

Predsednik Saveza – Sombor

 

Članovi saveza

Prim dr Đerđi Sarić, predsednik Saveza, biografija
Slavica Periškić, profesor, podpredsednik Saveza
Vesela Savin dipl. ecc – sekretar, biografija

Upravni odbor

Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša

Nadzorni odbor

Milica (Čačić) Marinković, biografija
Đuka Rakinić,
Svetislava Eremić

Stručni savet

Izabela Rašković, biografija
Monika Vuk, biografija
Vanja Vukša, biografija
Vera Blanuša, biografija

Lična karta društva

Društvo za borbu protiv raka je dobrovoljno društveno-humanitarno, nevladino, neprofitabilno udruženje, zdravstveno vaspitnog tipa, sa ciljem prevencije maligne bolesti kroz zdravstveno prosvećivanje stanovništva i ranu dijagnostiku, kao i unapređenje kvaliteta života lečenih kroz psihosocijalnu podršku.

Misija: Popularizacija zdravih životnih stilova, podizanje svesti o važnosti redovnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti, pružanje psihosocijalne i iskustvene podrške lečenima, senzibilisanje lokalne sredine na potrebe osoba lečenih od raka.

Vizija: Poboljšanje zdravlja pojedinca i cele zajednice, smanjenjem broja obolelih i smrtnosti od karcinoma, kroz vaninstitucionalnu podršku nevladinog sektora već postojećem zdravstvenom sistemu, edukacijom o zdravim stilovima života, preventivnim pregledima, i unapredjenjem kvaliteta života obolelih kroz psihosocijalnu, iskustvenu podršku, razvijanjem proaktivnog i kreativnog potencijala svakog obolelog od raka.

Društvo za borbu protiv raka postoji od 1969. godine, a poslednjih petnaest godina posebnu pažnju usmerava na edukaciju populacije o prevenciji maligne bolesti kroz popularizaciju zdravigh stilova života, redovnih pregleda kod lekara, podršku nacionalnim skrinig programima, i unapređenju kvaliteta života osoba lečeniha od raka. Posebna se pažnja posvećuje i edukaciji stručnjaka o važnosti partnerskih odnosa, unapređenja komunikacije izmedju zdravstvenog radnika i pacijenta, i uprošćavanje veoma komplikovanog kretanja kroz lečenje obolelih od raka. Niz akcija je sprovedeno sa ciljem da se populacija senzibiliše na potrebe osoba lečenih od raka , kao i da se poveća aktivizam,osnaživanje i kreativnost, učešće u svakodnevnom životu zajednice.

Udruženje godišnje ima oko 200 različitih aktivnosti u godini, koje okupljaju više od 6000 sugrađana, postalo prepoznatljivo u lokalnoj sredini, u celoj zemlji, kao i regionu po raznovrsnom pristupu u popularizovanju preventivnih akcija koje su usmerene na decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, studente, radnike, penzionere, posebno žene.

Dobitniici smo Oktobarske nagrade grada Apatina 2007. godine, Zlatne plakete Instituta za onkologiju i radiologuju u Beogradu, Nacionalnog priznanja za izuzetan doprinos prevenciji raka dojke 2014., Povelju Kapetan Miša Anastasijević za 2014. godinu i druge.

Uz kontinuiranu podršku Ambasade SAD u Beogradu od 2011. godine kroz 5 projekata uspeli smo da skrenemo pažnju da je potrebna veća društvena odgovornost preme osobama lečenim od raka, zatim je na našu inicijativu osnovan NALOR/Nacionalna asocijacija lečenih od raka/, u saradnji sa udruženjem “Jefimija” iz Užica smo mapirali najčešće probleme osoba lečenih od raka, ponudili odgovore na problem preko portala “Biramo život” sa još 6 udrženja iz NALORa, a u saradnji sa Ženskim centrum u Vrnjačkoj Banji so sproveli projekat edukacije lečenih od raka kvalitetnijim životom sa bolesti.
Akciju Zdravka/ primarna prevencija i rano otkrivanje raka dojke kroz edukaciju o samopregledu/ smo osmislili 2003. godine i kontinuirano je provodimo u Zapadnobačkom okrugu, sa učešćem oko 2000 žena godišnje. Od 2011. godine ovu akciju je podržao AVON i ona dobija mnogo širu dimenziju, kontinuirano se na isti način, sertifikovano, sprovodi u Somboru, Apatinu, Novom Sadu, Beogradu, Užicu, Vrnjačkoj Banji i planira se krajem ove godine u Leskovcu.

Članice udruženja Milica Marinković, Biljana Benić i Đerđi Šarić su zabeležile 52 životne priče naših članova u knjizi “Živeti kao pre” koju je štampala i izdala Ljiljana Habjanović Djurović, a do sada doživela 4 izdanja sa tiražem od 500 knjiga. Knjiga je predstavljena na Sajmu knjiga 2012 godineu Beogradu, a stand su obišle Ministar zdravlja Republike Srbije Prof dr Slavica Đukić Dejanović i Dragica Nikolić, prva dama. Knjiga je postavljena na portal “Biramo život”u elektronskoj formi.

Do sada je na Radio Somboru emitovano 68 kontakt emisija “Znanjem do zdravlja”koju priprema i realizuju članovi udruženja, jednom mesečno više od 6 godina, svakog meseca u trajanju od 90 minuta, reprzira se i postavlja na sajt udruženja sombor-cancer.org.rs. U okviru emisije je 30 minuta psihološko savetovalište koje vodi pacijent, a odgovara psiholog.

Grad Sombor i Apatin kontinuirano podržavaju rad udruženja. Od 2013. godine sve aktivnosti sprovodimo u prostorijama “Centar Zdravka”, koji radi svakodnevno, dežuraju volonterke udruženja, lečene žene koje podučavaju korisnike izboru i nezi proteze za dojku, stoma pomagala i razmenjuju iskustva oko lečenja. Takodje ovde stručnjaci: lekari, psiholozi, ajačanjem stručnog kapaciteta u tim su ušli i pravnici, socijalni radnici koji pružaju besplatne uluge članovima udruženja. Ovde i članovi ART sekcije udruženja slikaju, rade dekupaž,i druge tehike. Godišnje oko 3000 korisnika koristi usluge Centra Zdravka iz Sombora, Apatina, Odžaka, Kule i okolnih sela.

Posebnu pažnju poklanjamo senzibilizaciji lokalne sredine prema lečenima od raka. Primer je Projekat “Grad dobrih ljudi” čiji je jedan od segmenata postavljanje spomen klupe u Parku dostojanstva sa natpisom “Osvrni se oko sebe nekom treba tvoja pažnja”.

Trag Fondacija (bivši BCIF) je 2014. podržala projekat ART Zdravka, a ove godine je u toku projekat SRŽ (Savetima za život sa rakom).

Predsednica udruženja je takođe predsednik NALOR od osnivanja, od 2012. a od 2014. godine i predsednica Republičke stručne komisije za podršku pacijentima pri Ministartvu zdravlja Republike Srbije.

Pogledajte

Vesti & Događaji